Vážení zákazníci,


vzhľadom na mimoriadnu situácia vyhlásenú na území Slovenskej Republiky v spojení s výskytom koronavírusu, z dôvodu vážnych opatrení spoločnosť STK AC-CARs.r.o. a AC-car s.r.o.

ZATVÁRAME

od dňa 16.3.2020 do 27.3.2020.

Zároveň sa ospravedlňujeme zákazníkom, ktorých nám nebolo umožnené vopred kontaktovať.
V prípade otázok nás kontaktujte na tel.č.:0905320600 alebo elektronicky na email: finance@stkziar.sk


Pokuty za zmeškanú technickú a emisnú kontrolu v čase mimoriadnej situácie budú odpustené


piatok 13. marca 2020

Prevádzkovatelia vozidiel, ktorí nemôžu absolvovať emisnú a technickú kontrolu v čase, keď je vyhlásený mimoriadny stav, nebudú pokutovaní. Ministerstvo dopravy a výstavby SR odporučilo Okresným úradom, aby v čase mimoriadnej situácie neukladali pokuty za neplatnú emisnú a technickú kontrolu, ktorých platnosť sa skončila od 12. 3. 2020 do nodvolania.

Automaticky generované rozkazy na pokuty vydávajú Okresné úrady. V prípade, že prevádzkovatelia vozidiel obdržia rozkaz o uložení pokuty, odporúčame im podať odpor z dôvodu mimoriadnej situácie, ako objektívnej príčiny nesplnenia tejto povinnosti.

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky