TECHNICKÁ KONTROLA
Technická kontrola - je prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek. Úkony sa vykonávajú v rozsahu kontrolných úkonov stanovených zákonom č. 106/2018 Z.z. , všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík vydaných ministerstvom. Aktuálne znenie zákon a metodík upravujúcich výkon TK nájdete tu (odkaz na www.testek.sk)

 

Technickú kontrolu vykonávame na všetky druhy motorových vozidiel.

 

     Objednať sa môžete na tel. čísle 0905 248 569 alebo online priamo TU.
Objednávka online je len pre osobné vozidlá.