DOKLADY POTREBNÉ K VÝKONU EMISNEJ KONTROLY
1.) Osvedčenie o evidencii vozidla časť II. alebo osvedčenie o evidencii – (formát dokladu list A4, po starom tzv. veľký technický preukaz ) alebo osvedčenie o evidencii časť I.


2.) Originál protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu)


3.) Potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný spolu s kópiu osvedčenia o evidencii časť II. alebo s originálom osvedčenia o evidencii časť I.


4.) Výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený osvedčenie o evidencii vozidla časť I. alebo osvedčenie o evidencii


5.) Potvrdenie o dezinfekcii, ak je vozidlo určené na prepravu infekčných materiálov, infikovaných pacientov.

 

 


 
Vážení zákazníci, pripravili sme pre Vás akciovú ponuku
Pri pravidelnej TK a EK osobných vozidiel

TEST TLMIČOV V CENE

Kolektív STK AC-CAR, s.r.o.