DOKLADY POTREBNÉ K OVERENIU TACHOGRAFOV- Osvedčenie o evidencii časť I. alebo,
- Osvedčenie o evidencii časť II.