POSTUP PRI VÝKONE EK1.) Emisná kontrola sa začína v prijímacej kancelárií , kde odovzdáte doklady potrebné na jej výkon. Za emisnú kontrolu sa platí vopred a platba je možná len v hotovosti.


2.) Pred podrobením vozidla emisnej kontrole je vhodné ho dať vopred skontrolovať do servisu. My našim zákazník poskytujeme túto službu v našom partnerskom servise, v prípade väčšieho záujmu, viac informácií nájdete na: autoservis AC car. Je nevyhnutné aby si vodiči, ktorí nedajú skontrolovať vozidlo do servisu, skontrolovali svetlá na vozidle a pripravili povinnú výbavu.


3.) Počas emisnej kontroly musí byť vodič alebo majiteľ prítomný pri vozidle a riadi sa pokynmi kontrolného technika. Na podrobenie vozidla technickej a emisnej kontrole by si mal prevádzkovateľ resp. majiteľ vozidla vyhradiť čas približne hodinu.


4.) Po absolvovaní emisnej kontroly si vodič v prijímacej kancelárií prevezme príslušné doklady a svojim podpisom potvrdí oboznámenie sa s výsledkom emisnej kontroly.