CENNÍK EMISNEJ KONTROLYPravidelná EK a zvláštna EK v úplnom rozsahu (vrátane dovozu) Cena:
benzínové motory BEZKAT, NKAT, osobné autá a nákladné autá do 3,5t celkovej hmotnosti (M1, N1) 35.-€
BEZKAT, NKAT+LPG/CNG a RKAT osobné a nákladné do 3,5t celkovej hmotnosti (M1, N1) 42.-€
Benzínové a naftové motory RKAT s OBD, osobné a nákladné vozidlá do 3,5t celkovej hmotnosti (M1, N1) 35.-€
naftové motory, nákladné automobily, autobusy, traktory (N2, N3, M2, M3,T) 54.-€
naftové motory, nákladné automobily, autobusy, traktory s (N2, N3, M2, M3, T + LPG/CNG) 60.-€
kontrola emisií vozidla M1, N1, po opakovanej kontrole zaplatenej v plnej výške 22.-€
kontrola emisií vozidla N2, N3, M2, M3, T po opakovanej kontrole zaplatenej v plnej výške 35.-€
   
Administratívna EK Cena:
Všetky kategórie vozidiel - pridelenia osvedčenia aj nálepky 15.-€

 

CENNÍK TECHNICKEJ KONTROLYPravidelná TK a zvláštna TK v úplnom rozsahu (vrátane dovozu) Cena:
motocykle, trojkolky a štvorkolky L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e 40.-€
osobné a nákladné automobily do 3,t celkovej hmot., štvorkolky, M1, N1, L7e 45.-€
osobné a nákladné automobily do 3,5t celkovej hmotnosti M1, N1, LPG/CNG, Ls 47.-€
nákladné automobily, autobusy, traktory, N2, N3, M2, M3, T, C, PS (pre 2 nápravy) - pri každej ďalšej náprave sa účtuje + 20€ 61.-€
nákladné automobily, autobusy, traktory, N2, N3, M2, M3, T + LPG/CNG (pre 2 nápravy) pri každej ďalšej náprave sa účtuje + 20€ 74.-€
traktorové prípojné vozidlá do 1,5t celkovej hmotnosti R1 a prípojné vozidlá O2 nad 0,75t (jedno nápravové) 36.-€
pripojné vozidlo nad 0,75t a traktorové prív. nad 1,5t, O2, O3, O4, R2, R3, R4 (pre 2 nápravy) pri každej ďalšej náprave sa účtuje + 20€ 49.-€
 TK na jednotlivé vozidlo s obmedzenou prevádzkou T, C, R, S alebo PS na STK  102.-€
TK na jednotlivé vozidlo s obmedzenou prevádzkou T, C, R, S alebo PS u zákazníka 129.-€
Sadzba za kilometer €/1km 0,8.-€
Čas strávený na ceste €/1hod 40.-€
   
Zvláštna TK na maximálne 2 skupiny chýb a opakovaná TK Cena:
motocykle, trojkolky, štvorkolky, osobné automobily....(L, M1, N1, R) 20.-€
nákladné automobily, autobusy, traktory (N2, N3, M2, M3, T, O) 30.-€
   
Administratívna TK Cena:
Všetky kategórie vozidiel, pridelenie osvedčenia aj nálepky 15.- €

 Ostatné služby Cena:
Opis protokolu 4.-€
Zaťaženie (do 10t. / 10.-€, nad 10t. / 20.-€ 20.-€
Kontrola bŕzd - osobné automobily 10.-€
Kontrola bŕzd - nákladné automobily / jedna náprava 20.-€
Kontrola čapov, nastavenie svetiel 5.-€
Kontrola emisií - osobné vozidlo 15.-€
Kontrola emisií - nákladné vozidlo  20.-€
Čistenie klimatizácií a dezinfekcia ozónom 10.-€

Cenník je platný od 1.8.2022. Všetky ceny sú uvedené s 20% DPH. Za kontrolu je možné platiť bankomatovou kartou.

Ceny sú uvedené vrátane všetkých úkonov potrebných k výkonu TKa EK.