INTERVAL TECHNICKEJ KONTROLY 

MOTOCYKLE, ŠTVORKOLKY, OSOBNÉ A MALÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ
MOTOCYKLE, ŠTVORKOLKY, OSOBNÉ A MALÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

L3eA2, L3eA3, L4eA2, L4eA3, l5e, L6e - nad 125 cm3, L7e, M1, N1, T, R3, R4
4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom každé 2 roky

MALÉ MOTOCYKLE
MALÉ MOTOCYKLE

L3eA1, L4eA1, L6e - do 125 cm3, O2, R2

4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom každé 4 roky

NÁKLADNÉ VOZIDLÁ A PRIPOJNÉ VOZIDLÁ
NÁKLADNÉ VOZIDLÁ A PRIPOJNÉ VOZIDLÁ

M2, N2, N3, O3, O4
1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok

AUTOBUSY
AUTOBUSY

M3
1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok
po 8 rokoch od prvoho prihlásení do evidencie každých 6 mesiacov

VOZIDLÁ POUŽÍVANÉ NA ZDRAVOTNÍCKU ZÁCHRANNÚ SLUŽBU, BANSKÚ ZÁCHRANNÚ SLUŽBU, SANITNÉ VOZIDLÁ, PORUCHOVÚ SLUŽBU PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ A VOZIDLO POUŽÍVANÉ NA TAXISLUŽBU
VOZIDLÁ POUŽÍVANÉ NA ZDRAVOTNÍCKU ZÁCHRANNÚ SLUŽBU, BANSKÚ ZÁCHRANNÚ SLUŽBU, SANITNÉ VOZIDLÁ, PORUCHOVÚ SLUŽBU PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ A VOZIDLO POUŽÍVANÉ NA TAXISLUŽBU

M1 - M3, N1 - N3
1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok

VOZIDLÁ POUŽÍVANÉ V AUTOŠKOLE A AKO VÝCVIKOVÉ VOZIDLÁ
VOZIDLÁ POUŽÍVANÉ V AUTOŠKOLE A AKO VÝCVIKOVÉ VOZIDLÁ

L1e - L7e, M1 - M3, N1 - N3,, O1 - O4, T1 - T5, R1 - R4
1 rok po provm prihlásení do evidencie a potom každý rok