POSTUP PRI VÝKONE KONTROLY ORIGINALITY1.) Kontrola originality sa začína v prijímacej kancelárií , kde odovzdáte doklady potrebné na jej výkon. Za kontrolu originality sa platí po jej vykonaní. Platba je možná len v hotovosti.

2.) Prevádzkovateľ resp. vodič vozidla je povinný na kontrolu originality pristaviť vozidlo čisté, nezaťažené, bez zbytočných doplnkov a bez osobných vecí.

3.) Ďalším krokom je odovzdanie vozidla na kontrolnú linku. Počas kontroly originality sa môže prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla zdržiavať len v priestoroch určených pre zákazníka, nesmie byť prítomný v priestoroch kontrolnej linky.

4.) Kontrola originality trvá približne 1 hodinu. Končí sa v prijímacej kancelárií kde si vodič prevezme príslušné doklady a svojim podpisom potvrdí oboznámenie sa s výsledkom kontroly originality.