POSTUP PRI VÝKONE TECHNICKEJ KONTROLY
1.) Technická kontrola sa začína v prijímacej kancelárií , kde odovzdáte doklady potrebné na jej výkon. Za technickú kontrolu sa platí vopred a platba je možná len v hotovosti.

2.) Na kontrolu pristavte vozidlo čisté s čitateľným VIN a výrobným štítkom.

3.) Pred podrobením vozidla technickej kontrole je vhodné ho dať vopred skontrolovať do servisu. My našim zákazník poskytujeme túto službu v našom partnerskom servise, v prípade väčšieho záujmu viac informácií nájdete na: autoservis AC car. Je nevyhnutné aby si vodiči, ktorí nedajú skontrolovať vozidlo do servisu, skontrolovali svetlá na vozidle a pripravili povinnú výbavu.

4.) Počas TK musí byť vodič alebo majiteľ prítomný pri vozidle a riadi sa pokynmi kontrolného technika. Na podrobenie vozidla technickej a emisnej kontrole by si mal prevádzkovateľ vyhradiť približne hodinu.

5.) Po absolvovaní technickej kontroly si vodič v prijímacej kancelárií prevezme príslušné doklady a svojim podpisom potvrdí oboznámenie sa s výsledkom technickej kontroly.