INTERVAL OVEROVANIA TACHOGRAFOVZáznamové zariadenia sa overujú v dvojročných intervaloch. Na overenie tachografu sa môžete objednať kedykoľvek v pracovných dňoch na telefónnom čísle 0905 248 569.