DOKLADY POTREBNÉ K VYSTAVENIU KARTY VODIČA / PODNIKOVEJ KARTY- Tlačivo žiadosť o kartu vodiča/podnikovú kartu (možné získať len na zbernom mieste)
- Šek s vopred určeným unikátnym variabilným symbolom (možné získať len na zbernom mieste)
- Vodičský preukaz
- Občiansky preukaz
- Fotku rozmerov 3,5 x 4,5cm
Žiadosť o kartu vodiča môže podať len osoba na ktorú sa karta vystavuje!!!
(V prípade podania žiadosti inou osobou musí byť táto osoba splnomocnená na právne úkony. Splnomocnenie musí byť notársky overené.)