DOKLADY POTREBNÉ K VYSTAVENIU KARTY VODIČA / PODNIKOVEJ KARTY- Tlačivo žiadosť o kartu vodiča/podnikovú kartu (možné získať len na zbernom mieste)
- Šek s vopred určeným unikátnym variabilným symbolom (možné získať len na zbernom mieste)
- Vodičský preukaz
- Občiansky preukaz
- Fotku rozmerov 3,5 x 4,5cm
Žiadosť o kartu vodiča môže podať len osoba na ktorú sa karta vystavuje!!!
(V prípade podania žiadosti inou osobou musí byť táto osoba splnomocnená na právne úkony. Splnomocnenie musí byť notársky overené.)

 


 
Vážení zákazníci, pripravili sme pre Vás akciovú ponuku
Pri pravidelnej TK a EK osobných vozidiel

TEST TLMIČOV V CENE

Kolektív STK AC-CAR, s.r.o.