STK AC-car technická a emisná kontrola pre všetky druhy vozidiel overovanie tachografov
STK AC-car technická a emisná kontrola pre všetky druhy vozidiel
STK AC-car technická a emisná kontrola pre všetky druhy vozidiel overovanie tachografov
STK AC-car technická a emisná kontrola pre všetky druhy vozidiel overovanie tachografov

Postup pri vykonaní technickej a emisnej kontrole.

1. Technická aj emisná kontrola začína v prijímacej kancelárií, kde je potrebné pripraviť si potrebné doklady, ktorými sú:
        technický preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla (nestačí tzv. "malý technický preukaz") - doklady vydávané do 1.3.2005
        alebo "Osvedčenie o evidencii vozidla" formátu A4 - vydávané od 1.3.2005 do 1.6.2010
        alebo "Osvedčenie o evidencii": časť I.(kartička) a časť II. (tlačivo formátu A4) - najnovší vzor dokladov vydávaných od 1.6.2010.
        ak boli doklady od vozidla zadržané, je potrebné predložiť potvrdenie o ich zadržaní a kópiu zadržaných dokladov.
        "Osvedčenie o montáži plynového zariadenia" alebo "Protokol o montáži plyn. zariadenia", ak je vozidlo vybavené plynovým pohonom.
        "Potvrdenie o dezinfekcii", ak je vozidlo určené na prepravu infekčných materiálov, infikovaných pacientov.
        Na základe interného predpisu je potrebné v prípade dovezeného vozidla predložiť protokol o kontrole originality.
      Bez predloženia uvedených dokladov nesmie byť vozidlo na kontrolu prijaté.

2. V prípade, že nám necháte telefónny kontakt my Vás upozorníme SMS správou o lehoty uplynutia platnosti emisnej a technickej kontrole.

3. Nachystajte si aj hotovosť. Služby sa platia vopred, podľa nášho cenníka služieb.

4. Vozidlo je potrebné na kontrolu pristaviť v "riadnom technickom stave", to znamená v stave, ktorý bez problémov umožňuje kontrolu vykonať, pričom motor vozidla musí byť v prevádzkovej teplote. Na kontrolnej linke nie je možné nastavovať ani opravovať kontrolované vozidlo.

5. Súčasťou technickej kontroly je aj kontrola povinnej výbavy vozidla, každý vodič je preto povinný mať v aute lekárničku, náhradné koleso, kľúč na skrutky/matice kolies, zdvihák, reflexnú vestu a výstražný trojuholník.

6. Keďže podľa zákona č. 725/2004 §49 ods.9 pri kontrole musí byť prítomný majiteľ, prevádzkovateľ alebo vodič vozidla, prosíme zákazníkov aby sprevádzali svoje vozidlo na kontrolnej linke, kde Vás technik podrobne informuje o technickom stave a prípadných chybách vášho vozidla.

7. Výsledkom vykonania emisnej a technickej kontroly je vyhodnotenie vozidla. Vozidlu ktoré bude vyhodnotené ako spôsobilé budú pridelené kontrolné protokoly aj nálepky. Vozidlo ktoré bude mať zistené menšie chyby ktoré budú spadať do kategórie B bude vyhodnotené ako dočasne spôsobilé na dobu 1 mesiac, tiež mu budú pridelené kontrolné protokoly ale nebudú mu pridelené kontrolné nálepky. Posledná možnosť je keď vozidlo bude vyhodnotené ako nespôsobilé, čo znamená že pri kontrole mu boli zistené vážnejšie chyby, ktoré bude treba odstrániť a vrátiť sa na opakovanú kontrolu.

8. Minimálny čas ktorý si treba rezervovať na obe kontroly je jedna hodina. Počas tejto doby vaše vozidlo prijmeme na kontrolu, absolvujeme s ním jednotlivé merania a kontrolné úkony. Skutočný čas na výkon kontrol závisí však od mnohých faktorov a môže sa v niektorých prípadoch podstatne predĺžiť, hlavne pri emisnej kontrole. Preto nie je vylúčené, že aj objednaný zákazník musí občas čakať.
STK AC-car technická a emisná kontrola pre všetky druhy vozidiel
 
OTVÁRACIE HODINY
Po - Pi : 7:00 - 17:00
       So : 8:00 - 13:00
 
Adresa prevádzky
STK AC car s.r.o.
Priemyselná 1434/47
965 01 Žiar nad Hronom
(oproti hlavnej vrátnci ZSNP)
 
Konateľ
Ján Vanka
+421 905 320 600
 
Vedúci STK a EK
Ing. Matej Beňo
+421 905 248 569
 
Telefón
+421 45 6727 120
+421 905 248 569
 
E-mail
stk@stkziar.sk
STK AC-car technická a emisná kontrola pre všetky druhy vozidiel overovanie tachografov
STK AC-car technická a emisná kontrola pre všetky druhy vozidiel
                                 
A U T O S E R V I S