STK AC-car technická a emisná kontrola pre všetky druhy vozidiel overovanie tachografov
STK AC-car technická a emisná kontrola pre všetky druhy vozidiel
STK AC-car technická a emisná kontrola pre všetky druhy vozidiel overovanie tachografov
STK AC-car technická a emisná kontrola pre všetky druhy vozidiel overovanie tachografov

Načo slúži kontrola originality?
Účelom kontroly originality je overenie spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách.

Kedy je potrebné vykonať kontrolu originality?
V prípade:
     jednotlivo dovezené vozidlá zo zahraničia
     odhlásenia vozidla na vývoz
     výmeny podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN,
       alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený
     zmeny farby vozidla
     neprihlásenia do 30 dní od odhlásenia vozidla
     opätovného schválenie vozidla
     prestavby vozidla


Aké doklady je potrebné predložiť na kontrolu originality?

V prípade vozidla evidovaného v SR:
     Osvedčenie o evidencii vozidla (OEV), ak je vydané, Osvedčenie o evi-
       dencii vozidla časť I. a časť II.
     Občiansky preukaz majiteľa alebo objednávateľa, v prípade firmy je tre-
       ba predložiť výpis z obchodného registra.

V prípade jednotlivo dovezeného vozidla:
     Občiansky preukaz majiteľa alebo objednávateľa, v prípade firmy je tre-
       ba predložiť výpis z obchodného registra,
     doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, kúpno-predajná zmluva),
     osvedčenie o evidencii vozidla z krajiny pôvodu,
     doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v krajine v ktorej bolo evi-
       dované (odhláška),
     preklady dokladov (technické preukazy, odhláška, faktúra).

Otváracie hodiny: PO - PI    7:00 - 17:00                                                  Výlučne na objednávky, posledný príjem vozidla o 15:30.

                                            Viac informácií poskytujeme a objednávky prijímame na telefónnom čísle 0905 248 569.

STK AC-car technická a emisná kontrola pre všetky druhy vozidiel
 
OTVÁRACIE HODINY
Po - Pi : 7:00 - 17:00
       So : 8:00 - 13:00
 
Adresa prevádzky
STK AC car s.r.o.
Priemyselná 1434/47
965 01 Žiar nad Hronom
(oproti hlavnej vrátnci ZSNP)
 
Konateľ
Ján Vanka
+421 905 320 600
 
Vedúci STK a EK
Ing. Matej Beňo
+421 905 248 569
 
Telefón
+421 45 6727 120
+421 905 248 569
 
E-mail
stk@stkziar.sk
STK AC-car technická a emisná kontrola pre všetky druhy vozidiel overovanie tachografov
STK AC-car technická a emisná kontrola pre všetky druhy vozidiel
                                 
A U T O S E R V I S