STK AC-car technická a emisná kontrola pre všetky druhy vozidiel overovanie tachografov
STK AC-car technická a emisná kontrola pre všetky druhy vozidiel
STK AC-car technická a emisná kontrola pre všetky druhy vozidiel overovanie tachografov
STK AC-car technická a emisná kontrola pre všetky druhy vozidiel overovanie tachografov

Intervaly pravidelných technických kontrol.
Typ vozidla
Kategória
Lehoty kontrol
malé motocykle
L1e - L2e
každé 4 roky
ostatné motocykle
L3e - L7e
- prvýkrát po štyroch rokoch od dátumu
prvého prihlásenia nového vozidla

- potom každé dva roky od poslednej
kontroly
osobné vozidlá do 9 miest,
nákladné do 3,5 t
M1, N1
prípojné vozidlá
O1, O2
vozidlá autoškoly, taxislužby, záchrannej pomoci,
plynárenskej poruchovej služby
raz ročne
Technickej kontrole musí predchádzať emisná kontrola, pokiaľ platnosť emisnej kontroly už skončila.


Intervaly pravidelných emisných kontrol.
Typ vozidla
Kategória
Lehoty kontrol
motocykle všetkých kategórií
L1e - L7e
nepodliehajú emisným kontrolám
s naftovým motorom alebo benzínovým
motorom s riadeným katalyzátorom
M1, N1
- prvýkrát po štyroch rokoch
od dátumu prvého prihlásenia
nového vozidla

- potom každé dva roky
od poslednej kontroly
s benzínovým motorom bez katalyzátora
(BEZKAT) a s neriadeným katalyzátorom (NKAT)
raz ročne
vozidlá autoškoly, taxislužby, záchrannej pomoci,
plynárenskej poruchovej služby
Zahraničnú kontrolu individuálne dovezeného vozidla musí uznať Okresný úrad dopravy a vydať o tom potvrdenie.

STK AC-car technická a emisná kontrola pre všetky druhy vozidiel
 
OTVÁRACIE HODINY
Po - Pi : 7:00 - 17:00
       So : 8:00 - 13:00
 
Adresa prevádzky
STK AC car s.r.o.
Priemyselná 1434/47
965 01 Žiar nad Hronom
(oproti hlavnej vrátnci ZSNP)
 
Konateľ
Ján Vanka
+421 905 320 600
 
Vedúci STK a EK
Ing. Matej Beňo
+421 905 248 569
 
Telefón
+421 45 6727 120
+421 905 248 569
 
E-mail
stk@stkziar.sk
STK AC-car technická a emisná kontrola pre všetky druhy vozidiel overovanie tachografov
STK AC-car technická a emisná kontrola pre všetky druhy vozidiel
                                 
A U T O S E R V I S