STK AC-car technická a emisná kontrola pre všetky druhy vozidiel overovanie tachografov
STK AC-car technická a emisná kontrola pre všetky druhy vozidiel
STK AC-car technická a emisná kontrola pre všetky druhy vozidiel overovanie tachografov
STK AC-car technická a emisná kontrola pre všetky druhy vozidiel overovanie tachografov

Nenašli ste odpoveď nato čo Vás zaujíma o priebehu TK a EK???
Pripravili sme pre Vás zoznam najčastejších otázok a odpovedí.

1.) Ako zistím, dokedy má moje vozidlo platnú technickú a emisnú kontrolu?
Z Osvedčenia o technickej kontrole, resp. z Osvedčenia o emisnej kontrole, kde je celkom dole uvedené, dokedy vášmu vozidlu platí príslušná kontrola. Mesiac a rok budúcej kontroly je vyznačený aj na kontrolných nálepkách STK a EK, ktoré máte nalepené na vozidle. Termín platnosti kontrol môžete zistiť aj na internete. Pre emisné kontroly na stránke www.seka.sk a pre technické kontroly na stránke www.testek.sk. Do formulára stačí zadať evidenčné číslo vozidla.

2.) Aké doklady od vozidla je potrebné predložiť k prijatiu vozidla na kontrolu?
Technický preukaz, (veľký technický preukaz originál).
Osvedčenie o evidencii vozidla, (malý technický preukaz).
Osvedčenie / protokol o montáži plynového zariadenia.
V prípade dovezeného vozidla je potrebné predložiť aj protokol o kontrole originality (interný predpis STK).
Ak boli doklady od vozidla zadržané, je potrebné predložiť potvrdenie o ich zadržaní a kópiu zadržaných dokladov.

3.) V akom technickom stave musí byť vozidlo pristavené na kontrolu?
Vozidlo musí byť pristavené na kontrolu čisté a v "riadnom technickom stave" - §21, ods.1 zákona 725/2004 Z.z. Technický stav vozidla a motora musí umožniť kontrolu všetkých systémov a komponentov podľa platnej metodiky. Za poškodenie motora či vozidla spôsobené zlým technickým stavom, skrytou chybou alebo nekontrolovateľným správaním sa vozidla vykonávateľ kontroly nezodpovedá.

4.) Čo patrí k povinnej výbave vozidla?
lekárnička (skontrolujte úplnosť a stav obsahu, expiračnú dobu).
náhradné koleso, kľúč na skrutky/matice kolies, zdvihák
bezpečnostný odev (reflexná vesta)
výstražný trojuholník

5.) Kedy nie je možné vykonať technickú (emisnú) kontrolu?
ak nepredložíte predpísané doklady
ak nemožno naštartovať motor
ak vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie
ak je zistený zjavný únik prevádzkových médií
ak má vozidlo poruchu na plynovom zariadení

6.) Musím byť prítomný pri kontrole vozidla?
Pri kontrole musí byť ( podľa Zákona 725/2004 Z.z. §49 ods.9) prítomný majiteľ, prevádzkovateľ alebo vodič vozidla.

7.) Ako dlho trvá technická a emisná kontrola?
Minimálny čas, ktorý si treba rezervovať na obe kontroly, je jedna hodina. Skutočný čas na výkon kontrol závisí však od mnohých faktorov a môže sa v niektorých prípadoch podstatne predĺžiť, hlavne pri emisnej kontrole. Zákazníkom preto odporúčame objednať sa.

8.) Prečo je opakovaná technická kontrola do 30 dní lacnejšia?
Pri opakovanej TK sa kontrolujú len tie skupiny, kde boli zistené chyby. Po tomto termíne sa vykonáva TK v plnom rozsahu. Kontrolu je možné zopakovať aj viackrát, ale za zľavnenú cenu len do 30 dní od dátumu prvej kontroly.

9.) Je lacnejšia aj opakovaná emisná kontrola?
Nie. Opakovaná emisná kontrola sa vykonáva vždy v plnom rozsahu a nie je zľavnená.

10.) Polícia mi zadržala doklady od vozidla. Môžem prísť na kontrolu len s potvrdením o ich zadržaní?
Nie. Buďte predvídavý a zabezpečte si fotokópiu osvedčenia o evidencii. Kópia Vám môže poslúžiť v prípade straty alebo krádeže originálu, resp. pri jeho zadržaní políciou. Bez kópie dokladu Vám nikde nevykonajú technickú ani emisnú kontrolu. V prípade zadržaného technického preukazu vozidla sa dá kontrola vykonať len s kópiu veľkého technického preukazu a potvrdením o zadržaní vydaným orgánom Policajného zboru.

11.) Aké vysoké sú pokuty za neabsolvovanie technickej alebo emisnej kontroly v zákonom stanovenom termíne?
Za nepodrobenie vozidla pravidelnej technickej a emisnej kontrole v stanovenej lehote môže okresný úrad dopravy uložiť pokutu vo výške 332eur (166 eur jed.), bez ohľadu na to či je vozidlo prevádzkované alebo nie.
Odporúčame vám preto vo vlastnom záujme dodržiavať zákonné lehoty kontrol alebo vozidlo, s ktorým nejazdíte, dočasne vyradiť z evidencie. Podotýkame, že ak už máte kontrolu neplatnú, nemusíte automaticky platiť pokutu. Keďže tieto pokuty vyberajú štátne orgány, u nás ju platiť nebudete.

STK AC-car technická a emisná kontrola pre všetky druhy vozidiel
 
OTVÁRACIE HODINY
Po - Pi : 7:00 - 17:00
       So : 8:00 - 13:00
 
Adresa prevádzky
STK AC car s.r.o.
Priemyselná 1434/47
965 01 Žiar nad Hronom
(oproti hlavnej vrátnci ZSNP)
 
Konateľ
Ján Vanka
+421 905 320 600
 
Vedúci STK a EK
Ing. Matej Beňo
+421 905 248 569
 
Telefón
+421 45 6727 120
+421 905 248 569
 
E-mail
stk@stkziar.sk
STK AC-car technická a emisná kontrola pre všetky druhy vozidiel overovanie tachografov
STK AC-car technická a emisná kontrola pre všetky druhy vozidiel
                                 
A U T O S E R V I S