CENNÍK EMISNEJ KONTROLYPravidelná EK a zvláštna EK v úplnom rozsahu (vrátane dovozu) Cena:
benzínové motory BEZKAT, NKAT, osobné autá a nákladné autá do 3,5t celkovej hmotnosti (M1, N1) 30.-€
BEZKAT, NKAT+LPG/CNG a RKAT osobné a nákladné do 3,5t celkovej hmotnosti (M1, N1) 40.-€
Benzínové a naftové motory RKAT s OBD, osobné a nákladné vozidlá do 3,5t celkovej hmotnosti (M1, N1) 30.-€
naftové motory, nákladné automobily, autobusy, traktory (N2, N3, M2, M3,T) 52.-€
naftové motory, nákladné automobily, autobusy, traktory s (N2, N3, M2, M3, T + LPG/CNG) 58.-€
kontrola emisií vozidla M1, N1, po opakovanej kontrole zaplatenej v plnej výške 22.-€
kontrola emisií vozidla N2, N3, M2, M3, T po opakovanej kontrole zaplatenej v plnej výške 35.-€
   
Administratívna EK Cena:
Všetky kategórie vozidiel - pridelenia osvedčenia aj nálepky 15.-€

 

CENNÍK TECHNICKEJ KONTROLYPravidelná TK a zvláštna TK v úplnom rozsahu (vrátane dovozu) Cena:
motocykle, trojkolky a štvorkolky L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e 28.-€
osobné a nákladné automobily do 3,t celkovej hmot., štvorkolky, M1, N1, L7e 38.-€
osobné a nákladné automobily do 3,5t celkovej hmotnosti M1, N1, LPG/CNG, Ls 40.-€
nákladné automobily, autobusy, traktory, N2, N3, M2, M3, T, C, PS (pre 2 nápravy) pri každej ďalšej náprave sa účtuje + 20 Eur 59.-€
nákladné automobily, autobusy, traktory, N2, N3, M2, +M3, T + LPG/CNG (pre 2 nápravy) pri každej ďalšej náprave sa účtuje + 20 Eur 65.-€
traktorové prípojné vozidlá do 1,5t celkovej hmotnosti R1 a prípojné vozidlá O2 nad 0,75t (jedno nápravové) 30.-€
pripojné vozidlo nad 0,75t a traktorové prív. nad 1,5t, O2, O3, O4, R2, R3, R4 (pre 2 nápravy) pri každej ďalšej náprave sa účtuje + 20 Eur 42.-€
   
Zvláštna TK na maximálne 2 skupiny chýb a opakovaná TK Cena:
motocykle, trojkolky, štvorkolky, osobné automobily....(L, M1, N1, O, R) 20.-€
nákladné automobily, autobusy, traktory (N2, N3, M2, M3, T) 30.-€
   
Administratívna TK Cena:
Všetky kategórie vozidiel, pridelenie osvedčenia aj nálepky 15.- €

 Ostatné služby Cena:
Opis protokolu 4.-€
Zaťaženie (do 10t. / 10.-€, nad 10t. / 20.-€ 20.-€
Osvedčenie 3.-€
Nálepka 3.-€
Kontrola bŕzd - osobné automobily 10.-€
Kontrola bŕzd - nákladné automobily / jedna náprava 20.-€
Kontrola čapov, nastavenie svetiel 5.-€
Príplatok za vykonanie Ek, TK po pracovnej dobe alebo v sobotu +50%
Príplatok za vykonanie EK, TK v nedeľu +100%

Cenník je platný od 1.6.2019. Všetky ceny sú uvedené s 20% DPH.

Ceny EK, TK sú uvedené vrátane nálepky a osvedčenia.

Cena opakovanej kontroly platí len pre vozidlá, na ktorých bola vykonaná predchádzajúca pravidelná kontrola v našej STK. V ostatných prípadoch sa platí cena pravidelnej kontroly.